Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Restsalg af VAGA-produkter

Se de ekstra gode priser

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Find gode tilbud på værktøj

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på el og belysning

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på VA-varer

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på beslag

Se denne måneds tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud
Vis alle produkter

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Restsalg af VAGA-produkter

Se de ekstra gode priser

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Find gode tilbud på værktøj

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på el og belysning

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på VA-varer

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på beslag

Se denne måneds tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud
{{'{0} produkter' | aoStringReplace: result.Count}}

Din søgning gav desværre ikke noget resultat

Vi kunne desværre ikke finde noget ud fra søgningen: "{{searchString}}".

Prøv at søge efter nogle andre ord eller find varerne via kategorierne.

Søg varer


Du kan søge efter varenumre, EAN num, produktnavne og lign. 

 Mangfoldighed i selskabets ledelse

 

Brødrene A & O Johansen A/S (i det følgende AO) lægger stor vægt på at have rette person på rette post, så selskabets interesser varetages bedst muligt og giver det bedste udgangspunkt for værdiskabelsen på både kort og lang sigt.

AO ser mangfoldighed som en styrke og en nødvendighed, der bidrager positivt til selskabets styring, udvikling og vækst. AO har et ønske om, at sammensætningen af selskabets medarbejderstab afspejler mangfoldigheden i befolkningen.

Forskelligheden i medarbejdernes måde at se og gribe udfordringer på er grundlaget for AO’s succes og er medvirkende til at styrke AO’s muligheder for at udvikle selskabet fremadrettet.

Bestyrelsen har valgt at formalisere ovennævnte ved at vedtage en mangfoldighedspolitik for selskabets ledelsesniveauer, der skal medvirke til at sikre, at ledelsen har den nødvendige mangfoldighed i kvalifikationer og kompetencer set i forhold til det konkrete ledelsesniveau og selskabets kompleksitet.

Bestyrelsen

I bestyrelsen er der fokus på, at mangfoldighed kan medvirke til at øge kvaliteten af arbejdet og samspillet i bestyrelsen gennem forskellighed i tilgangen til opgaver, udvikling og styring.

Bestyrelsen foretager i henhold til ”Anbefalinger for god selskabsledelse” årligt en vurdering af, om den samlede bestyrelse har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer både samlet og individuelt.

Bestyrelsen har i den forbindelse vurderet, at det er væsentligt for AO, at følgende kompetencer som minimum til enhver tid er repræsenteret i bestyrelsen:

  • Ledelseserfaring fra andre større virksomheder, herunder viden om børsnoteret virksomhed
  • Strategi og risikostyring
  • Salg og marketing, herunder onlinehandel
  • Distribution og logistik, herunder lager og indkøb
  • Digitalisering og automatisering
  • Økonomi og finansiering, herunder regnskab og revisionsforståelse
  • IT-udvikling og IT-sikkerhed
  • Bæredygtighed, herunder ESG.

I vurderingen lægges der tillige vægt på mangfoldighed i uddannelse og erhvervsmæssig erfaring samt personlige kompetencer.

Der henvises i øvrigt til ”Kompetenceprofil for bestyrelsen i Brødrene A & O Johansen A/S”, som uddyber kravene til bestyrelsens samlede kompetencer, og som kan findes på https://ao.dk/om-ao/investor-relations/selskabsprofil/kompetenceprofil.

Findes der behov for at styrke eller supplere bestyrelsens kvalifikationer eller kompetencer, er det bestyrelsesformandens ansvar at sørge for, at der afsættes de fornødne ressourcer til uddannelse og/eller indlede drøftelser med selskabets hovedaktionær om en eventuel ændring af bestyrelsens sammensætning.

Ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer vurderes den eksisterende bestyrelses kvalifikationer og kompetencer med henblik på at identificere områder, hvor der er behov for en styrkelse eller supplering. De identificerede områder danner sammen med overvejelser om uddannelse, erhvervsmæssig erfaring og personlige kompetencer grundlaget for hvilke profiler, der søges rekrutteret.

Øvrige ledelsesniveauer

Øvrige ledelsesniveauer i AO omfatter den administrerende direktør, funktionsdirektører, direktører/funktions- og regionschefer, butiksledere samt mellemledere i funktionerne.

Bestyrelsen har fokus på, at der også for direktionens vedkommende er lagt vægt på mangfoldighed i uddannelse, erhvervsmæssig erfaring, alder og køn tilpasset den enkeltes ansvars- og funktionsområde. Ved udnævnelse eller rekruttering af nye direktionsmedlemmer er endvidere lagt vægt på personlige kompetencer og det potentielle bidrag til samspillet i direktionen.

Udnævnelse eller ansættelse af direktører/funktions- og regionschefer, butiksledere og mellemledere i funktionerne sker i samarbejde mellem de enkelte funktionsdirektører og direktionen. Mangfoldighed er også her af stor betydning særligt i forhold til at møde virksomhedens kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere og interessenter i øjenhøjde.

Bestyrelsen har for at øge det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer i AO udarbejdet en selvstændig politik herfor. Formålet med politikken er at få en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer, og målet er, at den kønsmæssige sammensætning på ledelsesniveauer på sigt afspejler den generelle kønssammensætning i AO.

Politikken for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer kan findes på https://ao.dk/om-ao/investor-relations/selskabsprofil/maaltal-og-politikker-for-den-koensmaessige-sammensaetning-af-ledelse_2023.

Revurdering af mangfoldighedspolitikken

Bestyrelsen vil årligt behandle og om nødvendigt revurdere mangfoldighedspolitikken.

Ovennævnte mangfoldighedspolitik er godkendt af bestyrelsen den 8. december 2022.