Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Restsalg af VAGA-produkter

Se de ekstra gode priser

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Laufen - tilbuddet gælder kun i april

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Laufen - tilbuddet gælder kun i april

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Esylux - tilbuddet gælder kun i april

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Esylux - tilbuddet gælder kun i april

Se tilbud

Find gode tilbud på værktøj

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på belysning og el

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på VA-varer

Se denne måneds tilbud

Restsalg af arbejdstøj & sikkerhedsudstyr

Se de ekstra gode priser

Find gode tilbud på beslag

Se denne måneds tilbud
Vis alle produkter

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Restsalg af VAGA-produkter

Se de ekstra gode priser

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Laufen - tilbuddet gælder kun i april

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Laufen - tilbuddet gælder kun i april

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Esylux - tilbuddet gælder kun i april

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Esylux - tilbuddet gælder kun i april

Se tilbud

Find gode tilbud på værktøj

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på belysning og el

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på VA-varer

Se denne måneds tilbud

Restsalg af arbejdstøj & sikkerhedsudstyr

Se de ekstra gode priser

Find gode tilbud på beslag

Se denne måneds tilbud
{{'{0} produkter' | aoStringReplace: result.Count}}

Din søgning gav desværre ikke noget resultat

Vi kunne desværre ikke finde noget ud fra søgningen: "{{searchString}}".

Prøv at søge efter nogle andre ord eller find varerne via kategorierne.

Søg varer


Du kan søge efter varenumre, EAN num, produktnavne og lign. 

Miljø

Registrering af farlige stoffer i SCIP-databasen

Find vores template til SCIP indberetning til AO:

Indberetning af SCIP

Hvorfor
I henhold til REACH-forordningen har forbrugerne ret til at vide, hvilke særligt problematiske stoffer der findes i de produkter, de køber.

Den øgede gennemsigtighed med hensyn til farlige stoffer vil hjælpe forbrugerne med at træffe mere informerede valg, når de køber produkter, og give oplysninger om, hvordan man bedst anvender og bortskaffer sådanne produkter.

SCIP-databasen vil bl.a. gøre affaldshåndtering og -sortering lettere, da både forbrugere og affaldshåndteringsselskaber vil kunne slå konkrete varer op og få at vide, hvilke dele der eventuelt indeholder problematisk kemi, og hvordan de skal håndteres.


Hvad
SCIP er en ny database for forbrugere, som indeholder oplysninger om farlige kemikalier i produkter, og som skal fremme brugen af ikke-skadelige stoffer. Kandidatlisten er derfor en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Det er fx stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige.

EU's kemikalieagentur ECHA opdaterer løbende listen med nye stoffer.
Grænsen for registrering af kemiske stoffer fra EU’s kandidatliste går ved 0,1% vægt. Dvs. mængden af problematisk kemi skal vurderes i forhold til varens vægt, eller vægten af den delkomponent, som
indeholder den problematiske kemi.

Det er nemlig ikke nok at se på, om din virksomhed selv anvender kemiske stoffer fra EU’s kandidatliste. Din virksomheds vare består højst sandsynligt af en masse delkomponenter, hvoraf nogle af dem måske leveres af underleverandører. Indeholder blot en enkelt del af varen mere end
0,1% vægt af et problematisk stof, skal din virksomhed registrere varen og den pågældende delkomponent i SCIP-databasen.
Selv om delkomponenterne i din vare er limet eller svejset sammen, så de ikke nemt kan adskilles igen, er de i lovmæssig forstand stadig delartikler. Du skal derfor stadig undersøge, veje og eventuelt registre den enkelte delkomponent i din vare. Emballagen, din vare leveres i, er også en del af varen og bør derfor undersøges og evt. registreres på
samme måde som selve varen og delkomponenterne.


Hvem
Virksomheder, der importerer, producerer, eller samler eller distribuerer varer med problematisk kemi, og som markedsfører dem i EU, skal registrere de pågældende artikler (varer eller delkomponenter) i SCIP-databasen.

En artikel er defineret som ”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”.
Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler. Det kan f.eks. være møbler, tøj, IT- udstyr, biler, cykler, legetøj, byggematerialer, emballager og meget mere. Medmindre der importeres, produceres eller videredistribueres rene kemiske stoffer eller blandinger
af kemiske stoffer, er varen højst sandsynligt en artikel – og dermed omfattet af registreringspligten.

Rene kemiske stoffer eller blandinger, som fx maling og vaskemidler, er ikke direkte omfattet af registreringspligten i SCIP-databasen. I nogle tilfælde kan varer dog være en kombination af en kemisk blanding og en artikel. Væsken på vådservietter er fx en blanding, mens servietten er en artikel. Stearin i stearinlys er et kemisk stof eller en blanding, mens vægen er en artikel. Blækket i en kuglepen er en blanding, mens selve kuglepennen er en artikel. Rene kemiske stoffer og blandinger er ikke omfattet, men det er emballagen måske. Uanset om der er tale om rene kemiske stoffer, blandinger eller artikler, er emballagerne, som stofferne eller blandingerne sælges og leveres i, defineret som artikler. Så de skal stadig undersøges og eventuelt registreres.

Detailhandlere og andre aktører i forsyningskæden, der leverer direkte og udelukkende til forbrugere, er ikke omfattet af registreringspligten. Men bemærk ”udelukkende”. Leveres der både til forbrugere og professionelle, er din virksomhed stadig omfattet, hvad angår de artikler som sælges
til professionel brug. Ved handel med EU-leverandører kan der anvendes deres registrering som dokumentation, hvorimod der ved import fra lande uden for EU, selv skal sikres fuld registrering. Virksomheder i lande uden for EU kan registrere på dine vegne i SCIP-databasen, men det er stadig
dit ansvar at registreringen lever op til reglerne. I praksis vil næsten alle varer, som sælges af Branchehusets medlemmer omfattes af registreringen.

Hvordan Selve registreringen i SCIP-databasen foregår via hjemmesiden for EU’s Kemikalieagentur (ECHA) i et særligt IUCLID-format (International Uniform Chemical Information Database), som sørger for ensretning og harmonisering af de fremsendte oplysninger, uanset hvilket EU-land virksomheden indberetter fra.

Teknisk vejledning til filformatet beskrives her: https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/preparing+_scip_dossier_en.pdf/57d8d762-5ee5-84e4-659a-8f4f0a625057
Værktøjer i forbindelse med registrering findes her: https://echa.europa.eu/da/tools

Eksempel
Vurdering af hvorvidt varen er omfattet af reglerne, kræver en nøje vurdering da der er en meget væsentlig detalje, nemlig at, det er delkomponentens vægt der skal vurderes i forhold til 0,1% . Selv om det færdige produkt sagtens kan være under 0,1% af en delkomponents indhold af farlige stoffer, betyder dette krav at varen/delkomponenten alligevel skal registreres. Hvis der fx er kemiske stoffer i en delkomponent eller i emballagen, kan der opstå krav om registrering af delkomponenten eller emballangen.

Et eksempel fra Miljøstyrelsen:

Din virksomhed producerer et udsugningsanlæg, hvor selve udsugningsrørerne ikke indeholder kandidatlistestoffer, mens rørsamlere i stål og tilhørende
gummiindlæg indeholder henholdsvist cadmium og anthracen. Rørsamleren vejer 940 gram og indeholder 0,8 gram cadmium, svarende til 0,09% vægt, mens gummiindlægget vejer 187 gram og indeholder 0,7 gram anthracen, svarende til 0,4% vægt. Din virksomhed skal i dette tilfælde registrere gummiindlægget i SCIP-databasen, da den relative vægt af anthracen udgør over 0,1%.

Definitioner:

  • SCIP står for Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
  • ECHA er Den Europæiske Unions kemikalieagentur
  • Miljøstyrelsen er dansk myndighed for reglerne

Hvordan defineres en artikel: som ”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”. Bemærk; Selv om delkomponenterne i din vare er limet eller svejset sammen, så de ikke nemt kan adskilles igen, er de i lovmæssig forstand stadig delartikler. Du skal derfor stadig undersøge, veje og eventuelt registre den enkelte delkomponent i din
vare. https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/faa-overblik-over-reach/er-derkandidatlistestoffer-i-dine-artikler/hvad-bestaar-en-artikel-af/

Regler:

Filformat til indsendelse af data: https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/preparing+_scip_dossier_en.pdf/57d8d762-5ee5-84e4-659a-8f4f0a625057

Hjælp:
Mangler du information, eller hjælp til at forstå reglerne, er det Miljøstyrelsen der er dansk myndighed på reglerne og de har derfor denne særlige hjemmeside med vejledning og gode råd: https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/faa-overblik-over-reach/kandidatlistestoffer-og-informationspligter/scip-databasen/

Miljøstyrelsen kan også kontaktes ved Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5. 5000 Odense C. Telefon 72544000, mst@mst.dk

Hvis du har vvsprodukter, så kan registreringsoplysningerne let og effektivt tilføjes dine eksisterende stamdataoplysninger i Branchekataloget, hvormed hele branchen modtager informationen automatisk. Branchekataloget hjælper også gerne med råd og vejledning om både regler, vejledning og registrering - uanset om der er tale om vvsprodukter eller andre brancher. Branchekataloget finder du her: Branchehuset, Bryghuspladsen 8, 3. 1473 København K. Telefon 71990199, mail@branchehuset.dk