Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Restsalg af VAGA-produkter

Se de ekstra gode priser

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Find gode tilbud på værktøj

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på el og belysning

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på VA-varer

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på beslag

Se denne måneds tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud
Vis alle produkter

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Restsalg af VAGA-produkter

Se de ekstra gode priser

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Find gode tilbud på værktøj

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på el og belysning

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på VA-varer

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på beslag

Se denne måneds tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud
{{'{0} produkter' | aoStringReplace: result.Count}}

Din søgning gav desværre ikke noget resultat

Vi kunne desværre ikke finde noget ud fra søgningen: "{{searchString}}".

Prøv at søge efter nogle andre ord eller find varerne via kategorierne.

Søg varer


Du kan søge efter varenumre, EAN num, produktnavne og lign. 

Etisk regelsæt for leverandører

 

 

AO er en ansvarlig virksomhed, der respekterer og støtter op om FN Global Compact’s ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

Vi lever op til gældende lovgivning og internationale konventioner i de lande og lokalområder, hvor vi opererer.

Vi stiller i vores samhandelsaftaler og -betingelser krav om, at vores leverandører er ansvarlige virksomheder, der ligeledes respekterer og støtter op om FN Global Compact’s principper, ligesom vi stiller krav om, at vores leverandører uanset hjemsted overholder gældende lovgivning og internationale konventioner og lever op til principperne i dette ”Etisk regelsæt for leverandører”.

Vi forventer, at vores leverandører stiller tilsvarende krav til deres leverandører og underleverandører, og at dette kan dokumenteres.

Vi forbeholder os retten til at anmode vores leverandører om dokumentation for overholdelsen af dette ”Etisk regelsæt for leverandører”.

Som leverandør til AO er det et krav, at leverandøren opfylder følgende:

Menneskerettigheder:

AO forventer, at leverandøren støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sikrer, at denne ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Det er leverandørens ansvar at skabe og opretholde et miljø, hvor alle ansatte behandles med værdighed og respekt. AO accepterer ikke, at leverandørens ansatte udsættes for trusler, vold eller umenneskelig behandling, herunder mental eller fysisk tvang eller afstraffelse.

Arbejdstagerrettigheder:
Organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling
AO forventer, at leverandøren anerkender og respekterer deres ansattes ret til frit at forenes, organisere sig og føre kollektive forhandlinger i henhold til lovene i de lande, hvori de er ansat, samt ILO’s konvention nr. 87 ”Foreningsfrihed og beskyttelse af organisationsretten” og ILO’s konvention nr. 98 ”Organisationsretten og den kollektive forhandlingsret”. AO forventer ligeledes, at leverandøren anerkender vigtigheden af åben kommunikation og direkte engagement mellem arbejdstagere og ledelse og respekterer arbejdstagernes ret til at kommunikere åbent med ledelsen med hensyn til arbejdsbetingelser uden frygt for chikanerier, intimideringer, straffe- og gengældelsesforanstaltninger eller anden indblanding.

Tvangsarbejde
AO forventer, at leverandøren lever op til ILO’s konvention nr. 29 ”Tvungent eller pligtmæssigt arbejde” samt ILO’s konvention nr. 105 ”Afskaffelse af tvangsarbejde” og bekæmper enhver brug af tvangsarbejde. Vi forventer, at leverandøren sikrer, at alt arbejde, herunder overarbejde, er frivilligt, og at leverandørens ansatte frit skal kunne sige op med rimeligt varsel. Leverandøren må aldrig stille krav om, at ansatte som betingelse for ansættelse skal udlevere myndighedsudstedt identifikation, såsom pas eller arbejdstilladelser eller tilbageholde løn, goder eller ejendele med henblik på at tvinge en ansat til fortsat ansættelse.

Børnearbejde
AO forventer, at leverandøren som minimum lever op til ILO’s konvention nr. 138 ”Mindstealder for adgang til beskæftigelse” og ILO’s konvention nr. 182 ”De værste former for børnearbejde” om minimumsalder samt afholdelse fra og omgående afskaffelse af de værste former for børnearbejde.

Det er leverandørens ansvar at beskytte alle unge arbejdstagere mod enhver form for arbejde, som skønnes farligt eller virker forstyrrende på børnenes uddannelse, eller som måtte være til skade for børnenes sundhed eller udvikling.

Sundhed og sikkerhed
Det er leverandørens ansvar at sørge for sunde og sikre arbejdsforhold i henhold til al relevant lovgivning samt forskrifter og direktiver i det land, hvori leverandøren arbejder. AO forventer, at leverandøren bestræber sig på at implementere anerkendte arbejdsmiljøledelsessystemer og retningslinjer som f.eks. ILO Guidelines on Occupational Safety and Health (ILO-OSH-2001).

AO forventer, at leverandøren tager de nødvendige skridt til at forhindre arbejdsulykker og -skader på arbejdspladsen, herunder stille nødvendig arbejdsbeskyttelse til rådighed og sikre tilstrækkelig uddannelse til at udføre arbejdet sikkert.

Arbejdstid og aflønning
AO forventer, at leverandøren efterlever alle gældende love og forskrifter vedrørende løn og arbejdstid, herunder bestemmelser vedrørende mindsteløn, overarbejde, akkordsatser og andre former for aflønning samt til at stille de personalegoder til rådighed, der er påkrævet ved lov.

Leverandøren forventes endvidere at tilstræbe, at arbejdstiden aldrig overskrider 60 timer pr. uge, inkl. overarbejdstid, medmindre der er tale om nødstilfælde eller usædvanlige situationer, og at deres ansatte får et ugentligt fridøgn inden for hver periode på syv dage.

Diskrimination
AO forventer, at leverandøren efterlever principperne fastsat i ILO’s konvention nr. 111 ”Diskriminering (ansættelse og beskæftigelse)" og ILO’s konvention nr. 100 ”Ligeløn” og modarbejder forskelsbehandling med hensyn til uddannelse, forfremmelse og vederlag. AO forventer endvidere, at leverandøren ikke accepterer nogen form for diskrimination i forbindelse med ansættelse eller beskæftigelse på grund af race, nationalitet, social eller etnisk oprindelse, religion, køn, alder, fysisk tilstand, sundhedstilstand, seksuel orientering, politisk holdning, fagforeningsmedlemskab eller civilstand.

Miljø:
Det er leverandørens ansvar at overholde national miljøbeskyttelseslovgivning samt miljøforskrifter. AO forventer, at leverandøren er miljøcertificeret eller har en tilsvarende effektiv miljøledelse med tilhørende miljøpolitik. AO forventer endvidere, at leverandøren inddrager miljømæssige anliggender i dennes forretning og tilstræber at tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed og spredning af miljøvenlige teknologier.

Bestikkelse og korruption:
AO forventer, at leverandøren overholder national anti-korruptionslovgivning, og at leverandøren udviser en høj grad af moralsk og etisk adfærd og på ingen måde er involveret i korruption, herunder pengeafpresning, svindel eller bestikkelse i enhver form.

AO forventer endvidere, at leverandøren har regler for håndtering af gaver, middage, rejser m.v. fra og til samarbejdspartnere, herunder AO. Gaver eller andre ydelser til AO’s medarbejdere ønskes som udgangspunkt ikke.

Ovennævnte etiske regelsæt for leverandører er godkendt af bestyrelsen den 8. december 2022.