Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Må vi præsentere AO VAGA forsyning

Se muligheder og fordele

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Lavabo - tilbuddet gælder kun i februar

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Lavabo - tilbuddet gælder kun i februar

Se tilbud
Vis alle produkter

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Må vi præsentere AO VAGA forsyning

Se muligheder og fordele

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Lavabo - tilbuddet gælder kun i februar

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Lavabo - tilbuddet gælder kun i februar

Se tilbud
{{'{0} produkter' | aoStringReplace: result.Count}}

Din søgning gav desværre ikke noget resultat

Vi kunne desværre ikke finde noget ud fra søgningen: "{{searchString}}".

Prøv at søge efter nogle andre ord eller find varerne via kategorierne.

Søg varer


Du kan søge efter varenumre, EAN num, produktnavne og lign. 

Politik for samfundsansvar

Politik for samfundsansvar, 
herunder miljø og klima, socialt ansvar og governance (ESG)

I AO mener vi, at alle har et ansvar for at forvalte de tigængelige ressourcer og muligheder, på en ansvarlig måde, der sikrer den næste generation de bedst mulige forhold at tage afsæt i.

AO er en ansvarlig virksomhed. Vi ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund og har valgt at fokusere vores indsats på klima og miljø, sociale forhold og en governance i vores virksomhed, der bygger på ordentlighed og redelighed.

Gennem vores grundlæggende filosofi - og vores daglige handlinger - er det os magtpåliggende, at

 • bidrage til at give en bedre verden videre
 • gøre en forskel ved at
  • minimere vores klima- og miljøpåvirkning
  • sikre gode sociale forhold for vores medarbejdere og dermed også deres familier
  • lede og styre vores virksomhed på en ansvarlig måde, som sikrer ordentlighed og redelighed samt transparens
 • støtte og efterleve principperne i FN’s Global Compact
 • støtte op om FNs verdensmål med konkrete handlinger for primært verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), 4 (Kvalitetsuddannelse), 5 (Ligestilling mellem kønnene), 6 (Rent vand og sanitet), 7 (Bæredygtig energi), 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) samt 13 (Klimaindsats).

Klima og miljø

 • Vi anerkender vores ansvar for at begrænse negative påvirkninger på klima/miljø, samfund og mennesker.
 • Vi påtager os vores ansvar – også det, som ligger udover vores egen forretning/påvirkning.
 • Vi arbejder efter at sikre minimal negativ påvirkning af miljøet/klimaet generelt, at reducere ikke-vedvarende energiforbrug, reducere spild ved at øge affaldssortering og at reducere emballageforbrug.
 • Vi vil være på forkant af ESG-agendaen, når vi forbruger, investerer i bygninger og/eller virksomheder.
 • Vi ønsker at forebygge forurening ved at investere i energirigtige løsninger og fremme energi- og CO2-besparende initiativer.
 • Vi prioriterer grønne løsninger til vores forbrug, køb af serviceydelser, forbrug af emballage og transport. Herunder tænker vi grønne løsninger ind i vores investeringer.
 • Vi fokuserer på at øge andelen af grønne produkter, som har en mindre klima- og miljøpåvirkning i et livscykluspersspektiv, når vi køber varer hos vores leverandører til gavn for vores kunder. Gennem prioritering og dialog ønsker vi at bidrage til et øget kundefokus på grønne produkter.
 • Vi ønsker at inspirere og påvirke vores samarbejdspartnere til at tænke grønne løsninger gennem dialog og indflydelse via brancheforeninger, Dansk Byggeri og andre offentlige myndigheder.

Sociale forhold

 • Medarbejderne er vores største aktiv.
 • Vi prioriterer at sikre gode sociale forhold for vores medarbejdere og dermed også deres familier.
 • Vi har nultolerance overfor brud på menneskerettigheder.
 • Som arbejdsplads har vi fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi arbejder målrettet mod at reducere arbejdsulykker, og vi har fokus på sygdom og den forebyggelse, vi kan iværksætte for at reducere den.
 • Vi ønsker, at vores værdier, ordentlighed og redelighed, er et parameter i tiltrækning af nye medarbejdere.
 • Vi tager udvikling af medarbejdere meget seriøst, og vi ser det som en samfundsopgave at uddanne elever og at give dem en god start på erhvervslivet.
 • Vi ønsker at have plads til medarbejdere hele livet og ønsker at følge dem trygt over i den tredje alder.
 • Vi har nultolerance overfor krænkelser og diskrimination.
 • Ligestilling og lige behandling uanset køn, etnicitet, politisk og religiøs overbevisning, seksuel orientering, alder m.v. er en menneskeret.
 • Vi værner om retten til privatliv, og vores beskyttelse dækker også dataetiske forhold.
 • Vi ser mangfoldighed og kønsdiversitet som logik - både menneskeligt og konkurrencemæssigt.

Governance

 • Vi vil lede og styre vores virksomhed på en ansvarlig måde, som sikrer ordentlighed og redelighed samt transparens.
 • Vi er optaget af god selskabsledelse og fortæller åbent om forhold, hvor vi måtte anlægge en anden holdning end gængse anbefalinger.
 • Vi ønsker transparens i vores påvirkning af klima og miljø og vores medarbejdere, samt hvordan vi som virksomhed tager ansvar.
 • Vi har nultolerance overfor korruption og bestikkelse.
 • Vi har og anvender et etisk regelsæt for leverandører.
 • Vi er optaget af, at vi i alle forhold overholder konkurrencelovgivning.

Nærværende Politik for Samfundsansvar gælder hele AO-koncernen og er godkendt af bestyrelsen den 8. december 2022.